Historien bak

Klosterhospitset ved Lima –
historiske fakta:


På 1200-tallet lå det et lite klosterhospits ved Lima i Stensgard, hvor 6-8 munker hadde fast tilholdssted. Munkene førte med seg ny kunnskap til bygda, bl.a nye håndverksteknikker, kunnskap om nye planter og vekster og andre nye måter å utvinne ressurser fra naturen. Hovedoppgaven var allikevel å formidle den kristne tro, i et samfunn hvor Åsa-trua fortsatt var dominerende.

Klosterhospitset var et hvilested før Totenåsen for langveisfarende pilegrimer fra hele Europa, på vei til Nidaros.

Klosterruinene eksisterer den dag i dag, men ligger delvis under vann i Hurdalsjøen, eller «Bjorvikvannet» som det het i middelalderen.